Pin BAMBA sử dụng cho ASUS A45,K45,X45,A55,K55,U57,A75,K75,R400,R500 tốt

Liên Hệ

Dùng cho các model ASUS A45, K45, X45, A55, K55, U57, A75, K75, R400, R500, X45C

Mã pin : A32-K55

  • Voltage: 10.8V
  • Màu Sắc: Đen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *