Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ổ cứng di động

Sắp xếp

SSD 480G (BAMBA) 2.5 INCH

Liên hệ
Lượt xem: 177
Lượt mua:

SSD 240G (BAMBA) 2.5 INCH

Liên hệ
Lượt xem: 115
Lượt mua:

SSD 1TB (1000G) (BAMBA) 2.5 INCH

Liên hệ
Lượt xem: 120
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Western 02- vỏ nhựa + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 124
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Western 01- vỏ nhựa + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 132
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Toshiba – vỏ nhựa + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 190
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Seagate – vỏ nhựa + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 169
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Seagate – vỏ nhôm + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 134
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 121
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 2.0 ) màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 99
Lượt mua: