Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ổ cứng di động

Sắp xếp

SSD 480G (BAMBA) 2.5 INCH

Liên hệ
Lượt xem: 125
Lượt mua:

SSD 240G (BAMBA) 2.5 INCH

Liên hệ
Lượt xem: 81
Lượt mua:

SSD 1TB (1000G) (BAMBA) 2.5 INCH

Liên hệ
Lượt xem: 85
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Western 02- vỏ nhựa + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 88
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Western 01- vỏ nhựa + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 96
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Toshiba – vỏ nhựa + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 161
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Seagate – vỏ nhựa + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 128
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Seagate – vỏ nhôm + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 99
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 91
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 2.0 ) màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 69
Lượt mua: