Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Ổ cứng di động

Sắp xếp

SSD 480G (BAMBA) 2.5 INCH

Liên hệ
Lượt xem: 232
Lượt mua:

SSD 240G (BAMBA) 2.5 INCH

Liên hệ
Lượt xem: 152
Lượt mua:

SSD 1TB (1000G) (BAMBA) 2.5 INCH

Liên hệ
Lượt xem: 159
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Western 02- vỏ nhựa + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 195
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Western 01- vỏ nhựa + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 210
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Toshiba – vỏ nhựa + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 228
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Seagate – vỏ nhựa + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 243
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) Seagate – vỏ nhôm + màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 203
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 3.0 ) màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 164
Lượt mua:

Box Hdd,Ssd 2.5 (Chuẩn 2.0 ) màu đen

Liên hệ
Lượt xem: 140
Lượt mua: